Waarom houtpellets?

Volautomatisch houtpellets stoken is de moderne, makkelijke en groene manier om een zeer forse reductie te bereiken in uw stookkosten.
Houtpellets zijn CO2 -neutraal vanwege het feit dat bij de verbranding van houtpellets evenveel CO2 vrijkomt als de boom waaruit de pellet is gemaakt tijdens zijn groei aan CO2 opneemt.

Houtpellets worden gebruikt voor het opwekken van stroom en van warmte. Zowel door huishoudens als in industriële toepassingen zoals in elektriciteitscentrales.  In de Benelux, maar zeker ook in de rest van Europa en de Wereld wordt het grootschalig bijstoken van houtpellets in Energiecentrales gezien als de meest economische en energiebesparende manieren om tot de geplande CO2 reductie te komen.

Pelleteren is op dit moment de meest efficiënte manier om biomassa om te zetten in brandstof met een hoge calorische waarde en een constante kwaliteit. Om deze reden is het een van de snelst groeiende bio-energie producten in Europa en wereldwijd. In 2012 werden er wereldwijd zo’n 12 miljoen ton houtpellets geproduceerd. De verwachting is dat deze hoeveelheid in 2020 is opgelopen tot meer dan 100 miljoen ton.

Wat zijn houtpellets eigenlijk? In het filmpje hieronder krijgt u kort een duidelijk beeld van het hoe en waarom van houtpellets.

Houtpellets is een brandstof die al enkele tientallen jaren bestaat. Vandaag zijn pellets de zuiverste en meest stabiele brandstof onder de biobrandstoffen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de heersende kwaliteitsnormen die een constant warmtevermogen garanderen. Dit kleine korreltje uit houtzaagsel heeft een warmtevermogen van ongeveer 5Kw per kilo. We kunnen dus met zekerheid zeggen dat pellets een warmtevermogen bezitten, dat 2-3 keer hoger ligt dan dat van brandhout.

Uit een recent Zweeds onderzoek kwam naar voren dat alle Europeanen zich met houtafval, schors en hout zouden kunnen verwarmen, terwijl een duurzaam beheer van onze bossen gegarandeerd zou zijn. Het Europese bosbestand wordt trouwens steeds groter; er zijn nu meer bossen dan in de Middeleeuwen. Elke boom met een diameter van minder dan 25 cm heeft geen marktwaarde, omdat hij niet in de schrijnwerkerij verwerkt kan worden. 10% van het gekapte hout (uitdunnen van jonge aanplantingen,…) wordt ter plaatse achtergelaten, terwijl het hergebruikt zou kunnen worden onder de vorm van biomassa.